Avfallsproblemene

image0000001
Foto: Atle McAdam

Som alle har sett, har vi hatt problemer med avfallsbrønnene våre. Det har både vært manglende kommunal tømming, og det har vært problemer med åpningsmekanismen og  den tekniske brikkeløsninga. Alt skal være i orden nå. En fra styret har vært og samla opp alt søppelet som har vært liggende rundt, og vaktmesteren har kommet en ekstra tur og hentet dette som lå slengt rundt.

Samtidig må vi understreke at når det ikke er mulig å få avlevert avfallet vårt, er det ingen annen mulighet enn å måtte ta det med hjem igjen og oppbevare det der. Det vil bare gå en dag eller to før alt er i orden. Det kan ikke ligge sånn tilgjengelig for dyr og andre fugler. Det sprer smitte, og skaper jo et utrivelig bomiljø. Egentlig er det uforståelig at noen kan tro at det bare er å kaste fra seg avfallet på gata. Når det er så mye snakk om miljø og klima.

Vi arbeider med kommunen om hentetider. Det er avtalt to ganger i uka, og den avtalen må kommunen følge opp.

Vi har også tatt opp med Kolberg at vi vil ha gjenåpnet de varig plasserte brønnene våre. Det var en avtale mellom OBOS om Kolberg at de kunne bygges der, men så gikk Kolberg fra avtalen. Dessverre aksepterte OBOS at Kolberg gikk fra avtalen, og styret godtok motvillig dette. Det burde vi ikke ha gjort, og vi har nå bedt Kolberg gå tilbake på dette avslaget slik at vi kan bruke de avfallsbrønnene som er satt opp i samsvar med reguleringsplanen. Vi har også igjen bedt om å få mulighet til å arbeide med takrennene våre fra hans tomt. Svarer Kolberg avvisende på denne forespørselen, vil vi ta dette opp med byutviklingsbyråden.