Fordrøyningsbassengene

IMG_2674Da det ble klart at fordrøyningsbassengene våre var feil konstruert slik at vannet rant ut under bassenget, måtte entreprenøren AF gå med på å reparere dem. For å reparere dem måtte plantene fjernes. Da reparasjonen var ferdig, ble ikke plantene satt ut på samme måte som tidligere beplanting. Det ble i stedet valgt en billigere løsning.

Denne billigere løsningen har styret selvfølgelig ikke godtatt. Ikke er det pent, og det skaper uønsket algevekst. Det er nå en dialog mellom OBOS og AF om å få til en tilfredsstillende løsning. På grunn av sommeren har det imidlertid tatt sin tid.

Vårt krav er at plantene skal settes på en skrånende grusbånn med jordmatte oppå. Arealet for overflatevannet skal bare utgjøre halvparten av bassengene, ikke hele som nå.

Bassengene er opprettet som et pålegg for å fordrøye vannets veg mot de kommunale hovedvannrørene. At det blir et vannspeil i gårdsrommet utenom i ekstra tørre tider, er en tilleggsverdi for oss.