Kommunalt infomøte om Ensjø 25.09 kl 18 Teglverket skole

Bymiljøetaten inviterer til informasjonsmøte om status for byutviklingen på Ensjø. Møtet holdes på Teglverket skole ved Hasle-senteret og Teglverksdammen. Adresse Grenseveien 60. Se også kartutsnitt. Møtetittelen er Informasjonsmøte - status byutviklingen på Ensjø. I invitasjonen står det: Eiendoms- og byfornyelsesetaten vil informere om status i byutviklingen på Ensjø. Bymiljøetaten vil orientere om planer for bygging … Fortsett Kommunalt infomøte om Ensjø 25.09 kl 18 Teglverket skole