Kommunalt infomøte om Ensjø 25.09 kl 18 Teglverket skole

Kart teglverket skoleBymiljøetaten inviterer til informasjonsmøte om status for byutviklingen på Ensjø. Møtet holdes på Teglverket skole ved Hasle-senteret og Teglverksdammen. Adresse Grenseveien 60. Se også kartutsnitt.

Møtetittelen er Informasjonsmøte – status byutviklingen på Ensjø. I invitasjonen står det:

Eiendoms- og byfornyelsesetaten vil informere om status i byutviklingen på Ensjø. Bymiljøetaten vil orientere om planer for bygging av friområder, parker, grøntareal og Ensjø torg. Utdanningsetaten vil fortelle om skoleutbygging og planer for den nye skolen på Ensjø. Det vil også bli mulighet til å stille spørsmål på møtet.

Les mer om arbeidet på Ensjø her.

Møtet om status i byutviklingen på Ensjø holdes i Kunnskapstrappen, inngang via hovedinngang A.

Velkommen til informasjonsmøte!

Ingen påmelding er nødvendig. Vi oppfordrer alle  til å gå på møtet.