Forsinkelse med takrennene

Stillasene ble dessverre satt opp feil, og i strid med bestilling av takrennefirmaet. Stillasene ble montert for nærme balkongene, slik at arbeiderne som skal feste takrennene ikke kommer til med monteringen.

Takrennene er gjort ferdig fra monteringsfirmaet sin side.

Styret har ikke kontroll med dette på annen måte enn at vi etterspør fortgang i arbeidet.  Dette er en sak mellom to andre firmaer.