Stillas til nye takrenner under balkongene

Det er satt opp stillaser i blokk D, oppgangene 6 D, E og F, mot vest til Kolbergs tomt ved Bulk karosseriverksted. Det er for å feste de nye takrennene under balkongene.

De med markterrasse fikk beskjed på mandag for å rydde terrassene sine for stillasene. Alle andre burde samtidig fått beskjed.

Det kan være lurt å passe på at låsen i balkongdøra er satt i sikkerhetsstilling, et lite ekstra hakk opp med håndtaket på innsida av døra.