Heiskontroll 7.10.19 formiddag

Styret har nettopp fått beskjed om at det blir sørvis på heisene i dag 7.10.19, i løpet av formiddagen. Vi kan derfor regne med at heisene vil være ute av drift en kortere tid når de blir sjekket.