Parkeringsforbud foran bommen og avfallsbrønnene

Fra torsdag kveld og tidlig fredag morgen blir det satt opp rettslig bindende skilt med parkering forbudt på hele bilområdet mellom Gladengveien og opp til porten til stålverkshallene. Det er ParkNordic som setter opp skiltene og som skal overvåke området. Det blir gebyr for parkering, og borttauing hvis bilen blir stående for lenge.

De nye skiltene er altså i motsetning til de gamle svarte juridisk bindende ved overtredelser.