Om musikk på Safe as milk

Styret har fått klager på sjenerende høy musikk fra Safe as milk hver torsdag i tidsrommet fra kl 21 til kl 23.

Styret har tatt dette opp med eieren av næringslokalene, Ragde Eiendom AS. Det finnes egne strenge lydregler for musikk i bygg der det er boliger som i vårt tilfelle.

Det arbeides nå med to tiltak: Å endre tidspunktet for musikk fra kl 21-23 til kl 20-22. Det var noe restauranten også ønsker, da de tror dette er gunstigere for deres kunder og dermed dem. I tillegg skal det velges musikkformer med mindre støy mer i retning av gitar/visesang kombinert med dempet lyd.

Hvis ikke disse tiltakene bedrer situasjonen for oss, må styret sørge for kraftigere tiltak i samsvar med de formelle reglene som gjelder for musikk i boligbygg.