Felleskostnadene for 2020 stiger 3,5 prosent

Styret har behandlet og vedtatt budsjettet for 2020 etter forslag fra vår forretningsfører OBOS. Styret har vedtatt at felleskostnadene skal økes med 3,5 prosent fra 1. januar 2020, og varsler med dette om denne endringen i samsvar med vedtektenes punkt 6-2 (1).

Alle borettslagets utgifter går med til å kjøpe varer og tjenester som stiger i pris hvert år. Byrådet i Oslo har vedtatt å foreslå for bystyret å øke avgiftene for renovasjon med 4,6 prosent og 10,5 prosent for vann og avløp. Disse avgiftene utgjør en fjerdedel av borettslagets utgifter.

Felleskostnadene utgjør rundt 2 300 kroner i måneden for de fleste andelsleilighetene. Felleskostnadene varierer etter størrelsen på leiligheten etter en nøkkel fastsatt da borettslaget ble stiftet, se vedtektenes punkt 6-1 (1). Det er felleskostnadene som brukes til å dekke driften av borettslaget så som heiser, ventilasjonsanlegg, vaktmestertjenester og snømåking.

Økningen per måned i felleskostnadene for 2020 vil for de fleste være under 100 kroner i måneden.

I tillegg må alle betale sin andel av fellesgjelda. Fram til mars 2023 betaler vi bare renter. De som har betalt ned hele eller deler av fellesgjelda, betaler bare i forhold til den andelen av fellesgjelda de har.

I hele 2020 og til og med januar 2021 er det tidligere vedtatt at vi skal betale en ekstrautgift på kroner 150 i måneden til vannrenner under balkongene.

I det månedlige beløpet som må betales inn til OBOS den 1. i hver måned, ligger også akonto-beløpet for det vi individuelt skal betale for energi til radiatorvarme og varmtvann.