Renteøkning i høst betales i desember

De som har restgjeld for sin andel av den felles restgjelda til borettslaget, betaler sin andel av denne gjelda inntil avdragene forfaller til betaling i mars 2023. Denne innbetalinga skjer som en del av den månedlige innbetalinga til OBOS der også felleskostnadene til drift og vedlikehold av borettslaget og akontobeløpet for energi er med, blant andre utgifter.

Norges Bank har i høst vedtatt å øke rentenivået, og alle bankene har fulgt opp med tilsvarende renteøkning. Månedsbeløpet for innbetaling til vår bank, OBOS-banken, endres ikke med en gang, men hver tredje måned. Det betyr at de som har andel i fellesgjelda i desember må betale for den renteøkningen som har skjedd de siste tre månedene, og det høyere nye faste beløpet for renter. Det kan for mange dreie seg om en økning på rundt 1 000 kroner, men dette vil bare gjelde for desember.

Fra januar vil beløpet for «Kapitalkost. lån 1» på fakturaen for desember være den samme som i desember, så sant Norges Bank eller bankene ikke setter opp rentene i desember. Det regnes som usannsynlig. Det blir ingen post «Regulering lån 1» i januar.

Felleskostnadene på pluss/minus 2 200 kroner til drift og vedlikehold har ikke økt i desember, men som tidligere meldt vil dette beløpet øke med rundt 100 kroner fra januar, klikk her. (Felleskostnadene er i hovedsak like for alle leilighetene, men varierer litt etter leilighetsstørrelse).

Økningen av boutgiftene våre er et resultat av politiske vedtak om renter, avgifter og skatter.