Sykler til besvær: De som ikke brukes fjernes 26. februar

IMG_4622Sykkelbodene er borettslagets felles eiendom der andelseierne kan plassere sine sykler, men bare for sykler som er i bruk mer eller mindre ofte. Det er viktig at det må kunne vaskes i sykkelbodene og der syklene ellers kan plasseres. Dette for å kunne holde det reint der og sørge for at framkommeligheten ikke hindres.

Under noen trappeoppganger er det gjort mulig for barn å plassere syklene sine. Det gjelder også i noen trappeløp der det er satt opp mulighet til å låse syklene. En sånn mulighet er det bilde av fra H-oppgangen.

Disse syklene i H-oppgangen er åpenbart plassert der til ikke bare lagring, men rett og slett som avfall. Flere sykler har ikke luft i dekkene, og noen av syklene er også uten kjede. Tilsvarende gjelder for sykler under trappeoppganger og i sykkelbodene. En trehjulssykkel er lagt oppå de andre.

Dette må det ryddes opp i av hensyn til både kravet til orden og renhold, til trivsel rett og slett.

Det beste ville være at de som eide disse syklene hentet dem og tok ansvar for at de ble fjernet. Hvis ikke må vi bruke av fellesutgiftene for å dekke utgiftene med å kaste dem.

Brukbare sykler må merkes med navn! Eller hentes opp i leiligheten midlertidig
Sykler som muligens fortsatt kan brukes, men som ikke noen vil ta ansvar for, vil bli kastet. Det gjelder alle sykler plassert på fellesområdene: I sykkelbodene på garasjeplan, og i alle trappeoppganger. Derfor må alle merke syklene sine med navn, eller ta dem opp i leiligheten midlertidig. Sykler som ikke er merket med navn vil den 26. februar bli fjernet av vaktmesteren.