Dokumentasjon av tilstanden i leiligheten

Snart begynner grunnarbeidet bygget på andre sida av Ellipseplassen (opprinnelig ment som  speilvendt). Utbygginga av bygningene mot oss er vi nye beboere selvfølgelig veldig glad for. Den er et viktig bidrag til utviklinga av «Fra bilbyen Ensjø til boligbyen Ensjø». Vi ønsker selvfølgelig at også flere tomteeiere enn eieren av tomta som blant annet Ford-butikken nå ligger på, gjør det samme.
Det var et par år før år 2000 at bystyret i Oslo bestemte at Ensjø skulle utvikles fra en bilby til boligby. Nå er det bygd mange boliger på Ensjø, men dessverre domineres fortsatt Ensjø av bilvirksomhet.

Grunnarbeidene for våre speilvendte bygg med graving av en byggegrop og sikkert med mye spunting (dunking av tjukke stålbjelker ned til fast grunn, fjell) vil føre til hørbar støy – i normal arbeidstid. Dette arbeidet vil kunne føre til skader på vår bygningsmasse og i leiligheter, uten at styret kan si noe som helst om hvor sannsynlig det er at skader vil skje hos oss på grunn av disse arbeidene på andre sida av Gladengveien. Men om det skjer, eller noen av våre andelseiere mener deres leilighet kan ha fått skader, er det greit å kunne dokumentere at arbeidet har ført til skader hos oss. Byggherren som vi kan anta er årsaken til eventuelle bygningsskader, vil i utgangspunktet høyst sannsynligvis avvise klagene.

Derfor har et firma, Bergcon, nå skrevet et brev til alle som har adresse fra 4 G til 4 M. Det er utbygger som kan bli ansvarlig for disse mulige skadene som har tatt initiativ til denne bilde-/video-dokumentasjonen og bedt Bergcon utføre dokumentasjonen av nå-situasjonen. Etter at vi konfererte med OBOS, mente OBOS at det var til vår fordel at det forelå en slik dokumentasjon. Blir det skader, reelle, er det til vår fordel at vi kan dokumentere skadene, ikke bare påstå dem.

Det er frivillig om noen vil la dette firmaet dokumentere nå-situasjonen. Ingen kan tvinges til å godta at firmaet lager denne dokumentasjonen. Men styret tilrår i samråd med OBOS at dere tillater det. Blir det skader, kan det bli vanskelig å få medhold i at det er arbeidet med utbygginga av Gladengveien 3-7 som kan være årsaken til våre skader hvis slik dokumentasjon ikke finnes. Det er aldri lett å nå fram når påstand står mot påstand.

Tilsvarende nå-dokumentasjon vil også bli gjort i næringseiendommene og i garasjeetasjene og i kjellerområdene som delvis ligger under nivået i U2 og formelt er eid av Ragde Eiendom.