Varsel om ordinær generalforsamling 20. april

Styret gjør oppmerksom på at mandag 20. april 2020 er fastsatt som dato for generalforsamlingen i 2020. Den blir avholdt kl 18 i OBOS sine lokaler i sentrum i Hammersborg torg 1.

Dette er bare en orientering. Formell innkalling med årsrapport og regnskap for 2019 kan etter vedtektene ikke innkalles tidligere enn 20 dager før møtet (og ikke seinere enn åtte dager før).

Frist for å komme med forslag til generalforsamlingen settes til 13. mars 2020. For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen må det:

  • gå klart fram at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
  • gis en begrunnelse for forslaget
  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslag sendes til borettslagets epostadresse: ellipsen@styrerommet.net

Enhver andelseier kan når som helst komme med innspill og forslag til styret. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen bør derfor være av en viss viktighet når forslagsstiller mener at den krever et vedtak av generalforsamlingen.

Styret