Skuffende uansvarlig

IMG_5134Dessverre har flere beboere bare satt fra seg avfall utafor de to avfallsbrønnene. Måkene har gått til angrep på matavfallet og spredd det ut over plassen. Det er utrolig i disse karonatider at noen kan være så ubetenksomme og dermed uansvarlige og spre mulig smitte. Som styret har informert om tidligere: Er brønnene ute av funksjon eller fulle, kan søppel ikke settes utafor brønnene. Men de må oppbevares i egen leilighet til det igjen er mulig å tømme dem. Eget problem kan ikke overføres til naboene.

Beboere som har satt fra seg avfall som på bildet, blir tilskrevet med advarsel. Det er brudd på vedtektene og husordensreglene og i strid med vilkåra for å bo i et borettslag.

På grunn av påsken ligger Renovasjonsetaten en dag på etterskudd. Det betyr at brønnene ikke blir tømt før utpå dagen i morgen. Derfor må vi dessverre ha avfallet én dag til hjemme før vi kan kvitte oss med det. Det er selvfølgelig ekstra uheldig nå etter påsken, men det er det eneste alternativet. En åpen søppelfylling med smittespredende måker er ikke noe alternativ!

Vennligst hent tilbake dette avfallet:

IMG_5137Avfallet på dette bildet skal ikke kastes som husholdningsavfall. Det er ikke restavfall, ikke plastavfall og ikke matavfall. Det er heller ikke pakket inn som det skal. Vennligst hent det tilbake, dere som har satt det der. Det er ikke rimelig at andre beboere skal betale for de utgiftene som er forsøkt påført oss.