Generalforsamling utsatt

Den 2. april varsla vi om at generalforsamlingen vil bli avholdt 20. april — digitalt. Da visste vi ikke at OBOS hadde glemt å sende den siste regnskapsrevisjonen til revisor. Denne forglemmelsen medfører forsinkelse. Vi kan ikke sende ut digital innkalling og det  trykte heftet uten revisors godkjenning av regnskapet.

I følge OBOS vil det være klart om et par dager.

Da vil det skriftlige heftet bli sendt ut sammen med digital innkalling. Innkalling vil da bli sendt ut med minste lovlige innkalling, åtte dager. Reglene for den digitale gjennomføringen er sånn at generalforsamlingen begynner fra den dagen den digitale innkallingen sendes ut. Det betyr at en kan komme med kommentarer og stemme hver dag helt fram til den åttende dagen, da generalforsamlingen formelt avsluttes.

Klarer vi å sende ut innkallingen den 21. april, vil generalforsamlingen bli avsluttet 28. april.

I egen melding vil det bli informert om gjennomføringen. Da vil vi også forstå at dette vil bli noe vi alle klarer å gjennomføre enkelt, så lenge vi har adgang til en datamaskin eller en smarttelefon.