Mer om generalforsamlingen

CCI27042020Heftet som inneholder ordinære dokumenter og opplysninger om gjennomføringsmåten for generalforsamlingen, skal nå være delt ut i postkassene til alle.

Generalforsamlingen blir gjennomført på to måter som blir slått sammen til ett resultat av møteleder, som blir vår saksbehandler i OBOS, Arve Revdal.

Digital gjennomføring
er beskrevet i heftet. Dersom noen ønsker å foreslå andre kandidater enn valgkomiteens forslag, må det meldes til Arve Revdal på epost arve.revdal@obos.no innen utløpet av onsdag 29. april.

Alle som skal delta digitalt vil få en epost for å logge seg inn for å delta på møtet som åpner 30. april.

 

Analog deltaking (ikke digital)
Også denne måten å delta på, er beskrevet i heftet. Dette gjelder de andelseierne som ikke har gitt samtykke til digital kommunikasjon. Som det står i heftet må de som dette gjelder for, bruke stemmeseddelen med navneregistrering på sida foran ordinær side 1 i innkallinga. «Stemmeseddelen skal leveres til styreleders postkasse for at din avstemning skal bli registrert. Dette må gjøres innen utløpet av de 8 dagene møtet er åpent for avstemning», det vil innen 7. mai.

Dersom om noen som deltar analogt ønsker å stemme på andre kandidater enn valgkomiteens, skriver de inn navnet på den/dem de stemmer på, nederst på den stemmeseddelen de leverer inn.

Spør gjerne mer, og delta!
Styret håper dette ikke blir for vanskelig. Still gjerne spørsmål om dere lurer på noe på epost til ellipsen@styrerommet.no eller ring styreleder/noen i styret.

Vi håper som alltid at så mange som mulig vil delta — også på denne uvanlige måten å avholde en generalforsamling på.