Svar fra OBOS om planter i bassengene

Planter bassengTil orientering og som svar på manges spørsmål om bassengene, gjengir vi her utdrag av OBOS sitt svar på styrets siste purring. Etter dette kan vi se fram til triveligere basseng om ikke så altfor lenge:

 

Hei.

Vi har forståelse for at beboere i borettslaget er utålmodige og at mange gjerne vil ha beplantningen på plass så snart som mulig.  …


Vi skjønner … at dere ønsker at dette skjer raskt. Vi ønsker også å få dette gjort.

Koronasituasjonen bremser veldig mange prosesser i disse dager.OBOS, AF og gartneren har til dels forskjellige retningslinjer for befaringer og gjennomføring av arbeider. Mange arbeidere kommer opprinnelig fra et annet land og mange sitter eller har sittet i karantene.

Vi jobber aktivt for at situasjonen ikke skal være en hvilepute.

Siden vi snakket sammen sist har vi jobbet med å få tak i de riktige tegningene. Vedlagte tegninger er fra landskapsarktiekten og er de som det ble bygget etter. Som du ser er ingen planter plassert i vannet. Det er en matte som skal ligge i vannet som skal suge opp vann til plantene.

Vi jobber med å få de som skal utføre jobben på banen. Jeg tror det er behov for en siste befaring hvor styrerepresentant med beslutningsmyndighet, AF, OBOS og utførende deltar. Utførende burde ved befaringen lytte til styrets ønsker, komme med råd i forhold til hvordan det skal reetableres og hvilke løsninger og produkter som finnes for å opprettholde en pen løsning som dere klarer å vedlikeholde, evt fraråde dere løsningen samtidig som de kommer med nye forslag.

Løsningen skal være omforent, styret bør gjøres kjent med evt drifts- og vedlikeholdsutfordringer og det må leveres en lettfattelig FDV.

Løsningen som velges blir endelig fra OBOS og AF sin side.

For ordens skyld kan vi opplyse om at det ikke foreligger uenigheter med AF om kostnadsfordeling eller hvorvidt forholdet skal utbedres. Vi jobber for å få gjennomført jobben så snart som mulig.

Vi kommer tilbake til dere så snart som mulig.  

Med vennlig hilsen
Fredrik Mathisen,
Prosjektleder/Fagansvarlig Ettermarked
OBOS Nye Hjem AS 

 

Planter venstre  Planter med vann, høyre