Koordinert bekjempelse av skjeggkre

Til informasjon vil koordinert bekjempelse av skjeggkre skje i september siden firmaet som håndterer dette ikke har kapasitet før. Vi kommer tilbake til dato så snart det er avtalt med firmaet. Det er viktig at tekniker får adgang til så mange leiligheter som mulig – helst til alle.

I mellomtiden ber vi alle være litt ekstra påpasselige når de tar opp ting fra bodområdet for å unngå at de får med seg skjeggkre inn i leiligheten.
Beboere som har fått skjeggkre i leiligheten bes fortsette med tiltak som holder bestanden nede.

Ta gjerne kontakt med styret ved Linda hvis dere har spørsmål om dette.