Kontroll og utbedring av balkongrekkverk

kranVi hadde et tilfelle hvor tredje tverrstang ovenfra på et balkongrekkverk mot Gladengveien løsnet og falt ned. Heldigvis kom ingen til skade.

I etterkant av denne episoden har vi sørget for kontroll av alle tilsvarende rekkverk og flere fester er gjort på nytt for å sikre at ingen deler skal kunne løsne framover.

Da vet dere grunnen til at vi har hatt en kran utenfor med folk som har jobbet med balkongene.