Grønt-nytt

Det er i dag plantet nye høstplanter i kassene utenfor oppgangene. Det er også lagt ut middel mot billene som spiser blader og gnager på røttene til plantene mellom leikeplassen og blokk C (oppgang 6 A, B og C). Midlet er vannet ned i det aktuelle buskfeltet for å angripe larvene som vil utvikle seg … Fortsett Grønt-nytt