Grønt-nytt

Det er i dag plantet nye høstplanter i kassene utenfor oppgangene.

E705F6FD-11D2-4B89-95F1-F812376DE129

Det er også lagt ut middel mot billene som spiser blader og gnager på røttene til plantene mellom leikeplassen og blokk C (oppgang 6 A, B og C). Midlet er vannet ned i det aktuelle buskfeltet for å angripe larvene som vil utvikle seg til biller til neste år. Forhåpentligvis virker dette tiltaket, og da blir det ingen biller til neste år.