Felles bekjempelse av skjeggkre onsdag 28/10 og torsdag 29/10

Det blir felles skjeggkrebekjempelse i Ellipsen onsdag 28/10 og torsdag 29/10. Teknikere fra Nokas skadedyrkontroll kommer og legger ut åte i alle leiligheter og fellesområder. Det er viktig at teknikerne får tilgang til leilighetene for at bekjempelsen skal ha god effekt.

Les informasjonen nedenfor om hvordan bekjempelsen foregår og hva du må gjøre av forberedelser før de kommer. Nokas skadedyrkontroll vil også sende sms til alle om hvilken dag de kommer.

Hei,
Det skal snart bekjempes mot skjeggkre i alle enheter i sameiet/borettslaget. I den forbindelse vil det bli sendt ut to SMS-er til alle beboere fra Nokas Skadedyrkontroll AS. Personopplysningene Nokas Skadedyrkontroll får utlevert av oss i styret (e-post, telefonnummer, leilighetsnummer/ enhetsnummer, adresse etc.) skal utelukkende benyttes for å informere og koordinere den kollektive bekjempelsen og vil bli slettet senest 12 mndr. etter at bekjempelsen er gjennomført. 

Viktig informasjon om bekjempelsen

Nabovarsel 
I henhold til Forskrift om skadedyrbekjempelse § 3-4 skal enhver som skal foreta bekjempelse varsle naboer og andre som kan bli berørt av bekjempelsen. Denne informasjonen er å anses som et nabovarsel.

Bekjempelsen 
Det vil igangsettes bekjempelse med forgiftet åte (Advion Cockroach Gel) som vil legges ut på strategiske steder langs/under gulvlister innvendig i alle enheter, boder/lager og fellesareal. Åten utlegges i små doser på ca. 10-20 mg, og disse vil nærmest være usynlig og ikke påvirke noen i form av lukt eller ubehag.

Utleggelse av åte er regnet som en sikker metode som vil gi god effekt allerede etter 3-4 uker med en reduksjon på ca. 70%. Åten fungerer opp til 6 mnd og gradvis over denne perioden vil skjeggkre populasjonen reduseres med ca. 90%.

Under bekjempelsen vil det bli brukt så små mengder åte/gift som utplasseres strategisk, skjult dersom mulig, f.eks under lister, sprekker, etc.  Det er allikevel viktig at man unngår å røre åten siden hensikten er at den skal virke lenge (opptil 6-9 mndr). Pass spesielt godt på at barn og kjæledyr heller ikke gjør dette. Hvis man kommer borti den, skal man vaske seg med såpe og vann. Man må hindre utilsiktet inntak av åten, da den kan forårsake organskader ved gjentatte inntak over tid, men en voksen person kan over tid få i seg over 100 mg per dag (365 dager) uten fare for negative helseeffekter. For barn (5 kg) så kan de over tid få i seg ca. 10 mg per dag (365 dager) uten fare for negative effekter. I praksis er det ikke mulig for barn å få i seg denne dosen pr. dag over tid, da det totalt legges ut små mengder med åte, som der mulig også legges skjult. Akutt forgiftning er ikke aktuelt da åten har en LD50 verdi på 407 mg/kg. Det betyr hvor mange mg pr. kg kroppsvekt barn må spise før det vil være en akutt fare.

Forberedelser beboer må gjøre før behandling – gjerne tett opptil avtalt tidspunkt
I områder som skal behandles er det fint om gulvareal langs lister (ytterkant mot vegg) på forhånd er godt rengjort og ryddet, slik at skadedyrtekniker fritt kan bevege seg langs gulvlister. Trekk gjerne ut senger, sofaer og andre store møbler fra veggen. Det er også viktig at leiligheten/enheten er tilgjengelig på tidspunktet vi skal behandle.

Etterarbeid/rutiner
For å forebygge mot skjeggkre er det særdeles viktig beboere innfører gode rutiner på ryddighet/renhold. Matrester/smuler og til en viss grad støv er direkte konkurrent til åte, og bør fjernes hyppig. Unngå lagring av pappesker/papir på gulv. Ved innkjøp bør varer og produkter kontrolleres, og emballasje bør umiddelbart fjernes til søppelhåndtering. I etterkant av behandlingen bør støvsuging/vasking av gulv listverk utføres med forsiktighet, da åten tørker og lett kan bli borte. Forskning viser at åten fint kan ligge, og fortsatt har virkning i ca. 6 måneder.

Byggeteknisk 
Huseier/sameiet bør ved jevne mellomrom kontrollere bygningsmassen for ujevnheter og sprekker, og tette disse for å hindre spredning av skadedyr mellom leiligheter og etasjer.

Sikkerhetsdatablad
Sikkerhetsdatablad ADVION COCKROACH GEL  finner du på https://nokas-skadedyr.no/sikkerhetsdatablader/ eller ved å kontakte styret

Spørsmål 
Spørsmål angående bekjempelsen rettes til styret v/Linda Hauge linda.hauge@getmail.no, mobil: 93253246

Se denne videoen for informasjon om bekjempelsen:
https://nokas-skadedyr.no/bekjempelse-av-skjeggkre-i-borettslag-og-sameie/

Mvh
Styret