Manglende varmtvann i 6 E (+6 D og F): Feilen må ligge i en leilighet

Som alle i oppgang 6 E har registrert, er tilførselen av varmt tappevann svært ustabilt. Det er bare i denne blokka at det er problemer med varmtvannet. Rørleggerfirmaet mener at det må være en feilkopling av vannrørene inne i en leilighet som gjør at kaldtvannet blir presset over i varmtvannsrørene. Det kan for eksempel være at feilen skyldes endring av koplinger i forbindelse med ny oppvaskmaskin, ny vaskemaskin eller nytt blandebatteri.

Styret ber derfor om at de som har montert nye slike maskiner det siste halve året melder seg for styret så rørleggerfirmaet kan få kontrollert koplingene deres. Melder ingen seg straks og seinest innen mandag 9. november kl 09, og varmtvannstilgangen fortsatt ikke fungerer som den skal, ser styret ingen annen mulighet enn å kreve å få kontrollert alle koplinger i alle leiligheter.