Felleskostnadene økes med 3,5 prosent fra 01.01.2021

Ut fra varsler vi har fått om økning av kommunale avgifter og forventet økning i konsumprisindeksen for 2021, har styret forutsatt en prisøkning på ca. 3,5 prosent for de varer og tjenester borettslaget bruker. For å dekke opp for denne prisøkningen, har styret vedtatt å øke fellesutgiftene med 3,5 prosentfra 1. januar 2021.

I gjennomsnitt gir dette en økning i underkant av 100 kroner per måned. For den enkelte vil reelt beløp være litt høyere eller litt lavere avhengig av leilighetens størrelse.