Tilbakebetaling av depositum garasjeleie

Styret har tatt opp med garasjeeier Ragde Eiendom AS behovet for innbetaling av depositum for garasjeleie. Ragde har kommet til at det ikke lenger er nødvendig med depositum når driftsansvaret for betaling av garasjeleie er overlatt til ParkNordic.

Innbetalt depositum på kr 3 000 kan derfor tilbakebetales med et tillegg for et lite rentebeløp. For å få tilbakebetalt beløpet må dere oppgi navn og bankkontonummer dere vil ha depositumet tilbakebetalt på til post@ragde.no. Merk eposten «Ellipsen, tilbakebetaling av depositum for garasje».

Styret har en liste over hvem som har innbetalt depositum.