Innsamling av juletrær

Oslo kommune samler som vanlig inn juletrær i Oslo i perioden 6.-12.januar.

For oss er beste leveringssted i Gladengveien 8A ved avfallsbrønnene våre. Der må trær – uten nettingstrømpe, pynt og lys – settes ut innen kl. 10.00 torsdag 7.januar for å bli med transporten til mottaket for kompostering.

Passer ikke dette tidspunktet, kan du finne alternative innleveringssteder og frister på https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/avfallshenting/henting-av-juletrar/