Om planer for Kolbergs tomt

I november la vi ut en melding om at Kolberg nå har planer om boligbygging etter reguleringsplan for den delen av tomta der stålverkshallene ligger. Kolberg ønsker endret utforming fra det reguleringsplanen forutsetter. Plan- og bygningsetaten har gitt tilbakemelding om at det i så fall må søkes om dispensasjon fra reguleringsplanen.

Det kan bli vanskelig å få dispensasjon, for bystyret vedtok så seint som i september 2019 at reguleringsplanen skulle følges.

På den delen av tomta som ligger nærmest Ensjøveien har også Kolberg planer. Ellipsen har fått nabovarsel om at Kolberg ønsker ombygging både av det bygget som ligger inntil Ensjøveien og den store lagerbygningen bak dette bygget. Kolberg ønsket bygningsendringer for å legge til rette for annen virksomheten enn det som er i dag — og annen virksomhet enn det reguleringsplanen forutsetter.

Styret i Ellipsen svarte i nabovarselet at dette var endringer som ønskes for å slippe å følge reguleringsplanen, og anbefalte Plan- og bygningsetaten til å si nei. Reguleringsplanen fra 2007 — den som ligger til grunn for Ensjø fra bilby til boligby — pålegger ikke boligbygging og park innen en bestemt frist. Men endringer for å tilrettelegge for annen drift for å utsette på ubestemt tid den vedtatte reguleringsplanen, er ikke tillatt.

Bystyrevedtaket fra september 2019 gjør det etter styrets mening umulig for både faglige og politiske myndigheter å si ja til Kolbergs ønsker om bygningsendringer for å utsette den boligbyggingen reguleringsplanen forutsetter. Styrets nabovarsel ligger her.