OBOS roter dessverre: 150 kr for februar gjøres om til å gjelde for de nye postkasseskiltene

1C7054C5-B66D-41EB-833C-FCEE35B151B8_1_201_a
Foto av duk kjøpt hos Munch-museet.

OBOS har fått problemer med å utføre oppdraget de fikk, og aksepterte, om å kreve inn kr 150 fra hver andelseier i 36 måneder til dekning for utgiftene til rennene under balkongene.  I tillegg gjorde OBOS en ny feil ved at alle som har betalt inn beløpet i 36 måneder, og alle andre, fikk beskjed om å betale inn kr 150 for februar også.

For å rette opp denne feilen, har styret blitt enige med OBOS om at de 150 kronene for februar skal gjøres om til betaling for de nye skiltene på postkassene, leilighetsnummeret og ønske om reklame eller ikke og merkelappene til leilighetsdørene våre. De var planlagt innkrevd i mars. Da bortfaller den innbetalinga. Endrede navneskilt på postkassene betales som tidligere av den enkelte som ber om endrede navn.

Styret har skrevet til OBOS og bedt dem dekke det resterende av det beløpet som de skulle kreve inn innen februar i år, og som de har unnlatt å kreve inn.