6 D, E og F: Ustabilt varmtvann torsdag 25.02 fra kl 09-15

I morgen, torsdag 25. februar 2021, vil det mellom klokka 09 og 15 bli ustabilt varmtvann fra kl 09 til kl 15. Det skyldes at vi da skal installere tilbakeslagsventiler i seks «stiger» i blokka med varmtvann. Dette gjøres som et forsøk på å eliminere, ta bort, flere feilkilder som årsak til at vi periodevis får kaldt vann inn i varmtvannsrørene våre. Forhåpentligvis kan vi nå lettere finne årsaken til at vi får kaldt vann inn i varmtvannet vårt.

Ark å fylle ut
Vi vil nå dele ut et ark i postkassa til alle som bor i blokka med beskjed om å fylle ut et ark med opplysning om de har hatt kaldt vann i varmtvannsrøret, og om de kan huske når.

Rask melding
Får noen kaldt vann inn i varmtvannet fra og med fredag, må styret få melding straks, øyeblikkelig. På epost til ellipsen@styrerommet.no.