Manglende radiatorvarme får følger for ventilasjonssystemet

Det er nå konstatert at den manglende radiatorvarmen skyldes to pumper som ikke fungerer. Firmaet som har levert pumpene kommer nå for å reparere/skifte dem ut. Feilen med radiatorvarmen får følger for ventilasjonsanlegget. Når utetemperaturen blir for kald, skrur ventilasjonsanlegget seg automatisk av for å sikre seg mot frostskader. Etterhvert vil alle ventilasjonsanlegg bli koplet … Fortsett Manglende radiatorvarme får følger for ventilasjonssystemet

Varsel om digital generalforsamling 12.04-15.04

Dette er et varsel om at generalforsamlingen i år som i fjor vil måtte avholdes digitalt på grunn av de lokale koronabestemmelsene i Oslo. Den formelle innkallingen vil komme seinere i samsvar med de fristene som vedtektene har fastsatt. Varselet er bare en orientering til andelseierne. Dersom noen ønsker å fremme forslag til generalforsamlingen, er … Fortsett Varsel om digital generalforsamling 12.04-15.04