Varsel om digital generalforsamling 12.04-15.04

Dette er et varsel om at generalforsamlingen i år som i fjor vil måtte avholdes digitalt på grunn av de lokale koronabestemmelsene i Oslo. Den formelle innkallingen vil komme seinere i samsvar med de fristene som vedtektene har fastsatt. Varselet er bare en orientering til andelseierne.

Dersom noen ønsker å fremme forslag til generalforsamlingen, er fristen for sende det inn i tide for å få det behandlet på årsmøtet satt til mandag 22. mars innen kl. 21 i epost til ellipsen@styrerommet.no eller i postkassa til styreleder.

I år vil det ikke bli sendt ut et hefte med møteinnkalling, årsregnskap, styrets beretning mm. Innkallingen vil bli sendt ut digitalt i pdf-format til alle for eventuell ønsket utskriving. Er det noen som trenger årsmøte«papirene» skrevet ut, kan de sende melding om det til epost ellipsen@styrerommet.no.