To branntilløp på to dager — to sigarettsneiper

IMG_0037
Brann på Teisen 18.05.2008. Foto: OBB

Vi har nå hatt to branntilløp på to dager. Det er overveiende sannsynlig at begge skyldtes sneiper som er kastet ut fra balkonger. Den første brannen i går i en blomsterkasse/blomsterbenk på en balkong i andre etasje i L-oppgangen, måtte brannetaten komme og slukke. Blomsterkassen ble brannskadet. 

I dag ble det det i en annen oppgang kastet en sneip ned på en terrasse og på et  akebrett av plast som det ble brent hull i. Akebrettet kunne lett antent andre brennbare gjenstander på terrassen.

Det er helt uakseptabelt å kaste sitt eget søppel til andre, og klart i strid med husordensreglene. Blir noen som gjør det observert, vil de få en advarsel med varsel om oppsigelse og fraflytting. Ekstra skjerpende er det å kaste brennende gjenstander som sigarettsneiper ut på fellesområdet og på andres boligområde som balkonger. Dette må regnes som uaktsom brannstifting der ikke bare borettslagets vilkår med krav om tvangssalg kommer til anvendelse, men også strafferettslige offentlige sanksjoner som både bøter og mulig fengsling. Brannstifting av andres boliger er en svært alvorlig kriminell handling med stor strafferamme. 

Disse to uheldige brannstiftingstilløpene ser styret på som en bekreftelse på at vårt forslag om bedre varsling ved brann, er helt nødvendig.