Generalforsamlingen avsluttet

Da er generalforsamlingen i Ellipsen borettslag 2021 avsluttet. Avtroppende og påtroppende styreleder takker for deltakelsen og engasjementet. 73 andelseiere deltok på generalforsamlingen. Protokollen er ikke klar, men det er klart hva alle vedtakene blir. Protokollen blir sendt ut i løpet av neste uke.

Lasse Høier ble valgt til ny styreleder med stor oppslutning og Sindre Cool Berg til nytt styremedlem for to år med stor oppslutning. Til styremedlem for ett år ble Ove Bengt Berg valgt. Christine Hallås, Mathias Kraft og Jonas Widmann ble valgt til varamedlemmer. Styret takker for innsatsen til Trine Koritzinsky som gikk ut av styret i november, og for innsatsen til Linda Hauge som ikke tok gjenvalg etter to perioder. Vi takker også varamedlem Grete Klæboe for innsatsen. Hun har vært både styremedlem tidligere og varamedlem i flere år.

Det ble en del diskusjon rundt styrevedtaket om å gå inn for oppgradering av brannvarslingssystemet. Det var litt overraskende for styret i og med at det ble informert om dette i fjor sommer. Kostnadene er ikke større enn mange andre utgifter vi har hvis også de skal ganges opp i flere år. Men nå kom i alle fall saken opp til behandling i borettslagets høyeste organ, generalforsamlingen, og et klart flertall stemte for styrets forslag. Da blir det styrende for styrets arbeid.

Vi takker som sagt alle for deltakelsen — og tilliten til styret — og ser fram til å utføre et styrearbeid som borettslagets andelseiere fortsatt blir tilfreds med.

Hilsen Ove Bengt Berg, avtroppende styreleder og Lasse Høier, påtroppende styreleder.
Ensjø 15. april kl 18.50