Bare elektrisk grill og gassgrill tillatt, ikke kullgrill

Styret minner om at det bare er bruk av elektrisk grill og gassgrill som er tillatt å bruke på balkonger og terrasser, se husordensreglene § 3 og oppslaget for Grilling under Veiviseren på hjemmesida. Kullgrill er ikke tillatt, dette på grunn av brannfaren, faren for spredning av brann og ellers sjenerende røyk for naboer.

Ellers, som det står i husordensreglene: «Ved grilling må det tas særskilt hensyn til naboene».

Styret ønsker alle en god sommersesong.