NRK til Ensjø

VG om NRK til Ensjø
Fra VG 18.05.21

Hvor mediebedriften NRK etablerer seg, er det ingen grunn for Ellipsen borettslag og styret å engasjere seg i. Hva som er det riktige stedet, er et politisk spørsmål som hver enkelt vil ha sine egne meninger om. Men når valget først er tatt av dem som bestemmer det, og valget falt på Ensjø, kan det være grunn til å ha en mening om det. I og rundt styret, og blant mange beboere ellers på Ensjø, mener vi at det være grunn til å se positivt på at NRK kommer til Ensjø. Det kan gi omdømmet av Ensjø et generelt løft, og aller viktigst: Nå må det da bli vanskeligere å fortsette å la være å bygge parkene?

Tomta det dreier seg om er på høyre side av Ensjøveien oppover fra jernbanebrua fra Tøyen og opp til det høyeste punktet på Ensjøveien der Sigurd Hoels vei svinger inn til venstre.

Dagsavisen hadde onsdag en reportasje hvor mange ble spurt om sin mening om at NRK ble etablert på Ensjø. Tidligere styreleder Berg var blant dem som ble intervjuet. Han ble sitert på denne måten:

«Positivt for Ensjø.
Ensjø er et område som har gjennomgått mye utbygging de siste årene, og i beboeres kamp for flere grøntområder er blitt en stor sak, som Dagsavisen har omtalt en rekke ganger. Ensjø-ildsjel Ove Bengt Berg, som følger utviklingen i området nøye, er positiv til NRKs inntreden.
– Hva dette betyr for NRK, Oslo og landet for øvrig skal jeg ikke ha noen formening om. Men for Ensjø er dette positivt, sier styremedlem i Ellipsen borettslag på Ensjø, Ove Bengt Berg til Dagsavisen.
Han har i flere år vært en talsmann for Ensjøbeboerne, og særlig jobbet for å få de grøntområdene de er blitt lovet, men ennå ikke fått.
– Kan tenkes at dette også vil få fart på byggingen av de parkdagene vi er blitt lovet siden reguleringsplanen ble vedtatt for mange år siden, sier han.»

Det mulige negative kan være at NRK blir en for mektig aktør som kan presse politikerne til tillate NRK å bygge på en måte som er uheldig for oss beboere.

Styret vil følge med på utviklinga og arbeide for løsninger for NRK-bygget/-ene som er til fordel for oss.