Nok et innbrudd i Ellipsen borettslag!

Vi henstiller til alle beboere om å passe på:

Ikke slipp inn ukjente, ikke la dører stå åpne og spør gjerne om hvorfor når noen ukjente følger etter dere inn.

Vennlig hilsen styret