Avbrutt rensing av fordrøyningsbassengene

Rensinga av fordrøyningsbassengene og steinene måtte avbrytes i dag på grunn av uforutsette hindringer. Arbeidet vil fortsette når de problemene er løst.