Renta på borettslagets felleslån er satt ned

Borettslagets felleslån er på kr 162 585 129 kroner lånt i OBOS-banken. Første avdrag forfaller i mars 2023. Se nedbetalingsplan og avdrag for hver enkelt leilighet i årsmeldinga. 

OBOS-banken har satt ned rente med 0,15 prosent, og har sendt oss denne meldinga:

Vi tilpasser oss konkurransesituasjonen og setter ned lånerentene med virkning fra 5. juni 2021. Rentesatsen for lån nr. 9820.73.66811 endres til 1,350 %. Ny effektiv rente blir 1,360 %.

……

Med vennlig hilsen OBOS-banken

Dette til orientering