Innbyggerinitiativ for parkene

Det er dessverre ingen annen mulighet for å få et visst minimum av fortgang i etablering av parkene at kommunen med tvang kjøper opp arealene fra den motvillige tomteeieren og bygger parkene. Det er derfor laget et opprop med forslag til vedtak for bystyret for å tvangskjøpe dette arealet. Nå kan vi ikke vente lenger.

Oppropet for innbyggerinitiativet er lagt ut her: https://minsak.no/sak/2395. Det er også lagt ut på Facebooksida til Beboeraksjonen på Ensjø, https://www.facebook.com/ensjoaksjonen

De som er enige, bes underskrive. Husk at det bare er innbyggere i Oslo som kan skrive under. Alle underskrifter er viktige, men det er selvfølgelig best om oppslutninga er størst mulig lokalt. 

Kontaktperson i styret er nestleder Espen Strand.