Hva skjer rundt oss? Nå: Parkene

Heading FB-sideVi i Ellipsen har som alle andre på Ensjø blitt stilt i utsikt at den dominerende bilvirksomheten og stålverkshallene skal rives for å gi plass til nye boliger og ikke minst: Gode breie parker. Uttrykt i slagordet «Ensjø fra bilby til boligby». For oss med en detaljert reguleringsplan enstemmig vedtatt av bystyret i juni 2007 (to tusen og sju).

Som vi alle har sett har både parkene og boligene uteblitt på tomtene til KolbergGruppen. Det har faktisk ikke skjedd noe som helst på disse tomtene i retning av parker og boliger, bare utsettelser og utvidelser i strid med bystyrets reguleringsplan.

Styret i Ellipsen borettslag har i flere år vært aktiv i arbeidet for å få etablert parkene, og har samarbeidet godt med de andre boligselskapene her. Det har gitt resultater. I september 2019 fattet bystyret et vedtak i flere punkter som skulle gjøre det vanskeligere med utsettinger for parkene på Ensjø. Ingen andre krav om parker i Oslo har fått et slikt vedtak. Det har nå ført til at KolbergGruppens ønske om nok en utsettelse ved å bygge om et hus som egentlig skal rives for å leie ut til et treningssenter i flere år ble avslått av Plan- og bygningsetaten. Først sa bygningsetaten ja, men da vi viste til at bystyrevedtaket fra 2019 ikke tillot det, måtte byråden trekke tilbake tillatelsen.

Det er selvfølgelig helt flott med et større treningssenter her. Men ikke i stedet for parkene i et gammelt bygg, men i et nytt bygg med de parkene som er vedtatt rundt oss.

Av alle de store parkarealene som det er vedtatt skal etableres på KolbergGruppens tomter, er det siden 2007 ikke plantet ett eneste grasstrå. Det er derfor nå levert inn et innbyggerinitiativ som ber bystyret kjøpe opp alle KolbergGruppens to tomter i Gladengveien for å få bygd parkene. Bystyret må behandle dette initiativet innen 1. mars neste år. 

Kontaktperson for arbeidet for parkene i styret er nestleder Espen Strand.

De av dere som er på Facebook kan følge med på den daglige utviklingen i arbeidet for parkene på Beboeraksjonens side her. (https://www.facebook.com/ensjoaksjonen).