Bomnøkkel: Nytt utlånssystem

Bommen kan kun åpnes for helt nødvendig kjøring til oppgang. Du finner bomnøkler i digitale nøkkelbokser ved alle felles innganger. Du får tilgang via Unloc appen. Hvis du er usikker på hva som regnes for «nødvendig kjøring», ta kontakt med styret.

Du finner aktuell boks for din bygning, og kontakter riktig kontaktperson, som kan gi tilgang til boksen for deg slik at du får tilgang til bomnøkkel. Minst 24 timer før du trenger nøkkel.

Åpne bommen med nøkkel, kjør inn, lukk bommen bak deg, returner nøkkelen og lås boksen. Når du er ferdig og trenger å flytte bilen ut igjen, gjentar du prosessen for å låse opp bommen igjen. Hvis stoppet er under 10 minutter, kan du beholde bomnøkkelen til du har kjørt bilen ut igjen.

Espen Strand    – utlån i 4K, 4L og 4M (EB 03 og EB 04)                       Tlf. 904 73 414

Sindre Berg      – utlån i 6A, 6B, 6C , 6D, 6E og 6F (EB 05 og EB 06)     Tlf. 950 63 732

Lasse Høier      – utlån i 4G, 4H og 4J (EB 07 og EB 01)                         Tlf. 917 48 229

Sammen med bomnøkkelen får du nå med nøkkel for heisen, slik at døren kan stå oppe ved inn- og utlasting uten at vi får kostbare reparasjoner. Det er viktig at du følger Bruksanvining bruk av heis som er publisert på Vibbo.