Bomnøkkel: Nytt utlånssystem

Bommen kan kun åpnes for helt nødvendig kjøring til oppgang. Hvis du er usikker på hva som regnes for «nødvendig kjøring», ta kontakt med styret.

Du finner bomnøkler i digitale nøkkelbokser ved alle felles innganger. Du finner aktuell boks for din bygning, og kontakter riktig kontaktperson, som kan åpne boksen for deg slik at du får tilgang til bomnøkkel.

Åpne bommen med nøkkel, kjør inn, lukk bommen bak deg, returner nøkkelen og lås boksen. Når du er ferdig og trenger å flytte bilen ut igjen, gjentar du prosessen for å låse opp bommen igjen. Hvis stoppet er under 10 minutter, kan du beholde bomnøkkelen til du har kjørt bilen ut igjen.

Merk at du må stå ved nøkkelboksen, når du kontakter en av personene under:

Espen Strand – utlån i 4L og 4M (EB 03 og EB 04)

Sindre Berg – utlån i 6B og 6E (EB 05 og EB 06)

Lasse Høier – utlån i 4G og 4H (EB 07 og EB 01)