Bruk av fellesarealer nær leiligheter

Styret har fått henvendelser fra enkelte andelseiere som har leilighet i første etasje. De har henvendt seg til styret blant annet med ønsker om en annen utforming av beplantninger i tilknytning til sin leilighet enn det som anleggsgartner som en del av fellesutformingen har lagt opp til for borettslaget.

Styret har valgt å legge vekt på at det kun er styret som på vegne av borettslaget mellom generalforsamlingene kan vedta hvordan fellesområdene skal utformes. Styret har valgt å holde seg til anleggsgartnerens plan for en helhetlig utforming av fellesområdene, og har derfor sagt nei til alle ønsker fra andelseiere om endring av fellesområdene nær deres leilighet.

Dette standpunktet er i samsvar med råd styret har innhentet hos vår forretningsfører OBOS. OBOS sier at spørsmål om tilpasning og privatisering av fellesområder til fordel for enkeltbeboere er et kjent stridsspørsmål i mange borettslag. Spørsmål om overføring av formell eiendomsrett av fellesarealer til andelseiere eller å gi andelseiere disposisjonsrett over borettslagets fellesområder er bare noe borettslagets generalforsamling kan vedta.