Parkeringsforbud fellesarealer

Parkering av biler, 2-hjulte motorkjøretøy og sykler på borettslagets fellesområder er ikke tillatt. Inntil 10 minutter stopp tillates ved av-/pålessing.

Nye beboere som flytter inn eller andre med særlig grunn for å kunne stå lenger enn angitte 10 minutter kan søke styret om dispensasjon. (Se under avsnittet «Kontakt oss») Innvilges dette, mottar beboeren et eget tidsbegrenset dispensasjonsbevis som legges i frontvinduet på kjøretøyet.

Parkeringsselskapet som også kontrollerer parkeringen i kjelleretasjene – står for oppfølging av parkeringsforbudet gjennom selskapet Park Nordic (fra 1.10.2015). De utsteder bøter og fjerner kjøretøyet for eiers regning og risiko dersom det ikke er fjernet innen 1 time etter at bot er ilagt.