Tema: Arealer utenfor boder

Bodene er til for å brukes!

Av en eller annen grunn har noen satt gjenstander i enkelte av gangarealene utenfor bodene. Skal de kastes, må det bare gjøres omgående – skal det mellomlagres, må du sørge for å mellomlagre i egen bod.

Igjen er det både farlig, uhygienisk og uryddig å ha «søppel» stående på fellesområdene. Som før nevnt kan det som plasseres på fellesarealene utenfor kjellerbodene bli fjernet omgående og for eierens regning.