Gulv balkonger/terrasser

flisMan kan i prinsippet legge hvilket dekke man vil uten at dette skaper problemer, men det er viktig at man forholder seg til fallet slik det er nå, dvs ut fra husveggen eller mot sluk for de som har det.

Beboere er selv ansvarlig for at fallet er riktig og vil dersom det senere oppstår skader på grunn av at belegget er feil lagt, bli holdt økonomisk ansvarlig for skader.