Heis

Deler av styret har gjennomgått en opplæring i redning av personer som står fast i heisen pga. strømbrudd eller lignende, og i vanlig restart av heis. Dette fordi vi da raskere kan gi hjelp i de tilfellene det er nødvendig, og fordi vi ved enkel stans, kan unngå kostbare utrykninger.

Hvis du står fast i heis

Trykk på alarmknapp i heisen som angitt. Du kommer i kontakt med nødsentralen som sørger for utrykning og kontakter opplærte styremedlemmer, slik at du får hjelp så raskt som mulig.

Ved ordinær heisstans uten personer involvert

Enkelte av styremedlemmene kan restarte heisen. Sjekk listen under «kontakt oss» for å finne ut hvilke styremedlemmer du kan kontakte.

Hvordan unngå heisstans

Grus/skitt i dørspor

Blir det mye skitt i dørsporene, vil heisdøren ikke gå igjen. Etter en tid vil heisen kople ut strømmen. Renholderne skal støvsuge sporene, men hvis det i mellomperioden blir mye skitt i sporene, er det fint om du drar over med støvsugeren hvis du har anledning.

Sperring av dør ved inn-/utlasting

Laster du raskt inn og ut av heis, vil det vanligvis gå bra. Men sperrer du døren ved å sette noe foran sensorene i mer enn et par minutter, vil heisen kople ut strømmen. Tilrettelegg derfor for en rask inn-/utlasting av heisen – og får du en telefon mens du holder på – ikke svar, men ring heller tilbake når du er ferdig med å bruke heisen!

Mistet nøkkel eller annet i heisen?

Les her.