Innetemperaturen

radiatorbryterStyret har arbeidet med temperaturspørsmålet med sikte på at alle skal få den temperaturen de ønsker seg.

Resultatet er at både laveste temperatur på innluften er justert, samtidig som temperaturkurven på varmtvann til radiatorene er økt. I tillegg ble selve temperaturføleren som var basis for den dagsaktuelle vanntemperaturen flyttet, siden vi erfarte at den ikke hadde optimal plassering. Derved skal den enkelte ha bedre og raskere muligheter enn før til å oppnå den temperaturen de ønsker seg.
Vær likevel oppmerksom på at fjernvarme fungerer annerledes enn tradisjonelle panelovner eller radiatoranlegg tilknyttet kjeler. Vanntemperaturen fastlegges ut fra utetemperaturen den aktuelle dagen. Er det relativt varmt, vil vanntemperaturen være lav og det vil ta lenger tid å få økt varmen i boligen. Er det kaldt ute, vil vanntemperaturen være mye høyere og du kan raskere endre temperaturen