Inngangsdørene under strømstans

Styret har fått melding om at noen ikke kom inn den natta (11. desember 2015) da strømmen ble kutta ut. Her forklares hvordan opplegget for dørene er ved strømstans.

  1. Inngangsdørene fra Gladengveien går i lås, og en kan ikke komme inn der.
  2. Inngangsdørene som vender mot tunet, åpner seg. Derfra kan en komme både inn og ut. Samme gjelder dørene fra garasjen.

Når det gjelder garasjeportene har de vært stengt ved strømbrudd. På henvendelse fra oss, oppgir imidlertid Park Nordic at de skal få endret dette, slik at portene blir stående åpne ved ev. strømbrudd.