Kjellerbodene

Vi har som nevnt hatt en vannlekkasje hvor noen bodeiere ble berørt.

Problemet oppsto i et anlegg som tilhører sameiet/restauranten, men vannet kom dessverre inn på gulvet til rundt 10 boder. De som hadde pappesker ol. på gulvet fikk derved vannskader og må ta dette opp med eget forsikringsselskap.

Selv om styret har iverksatt tiltak for å unngå at noe lignende skal skje, kan vi aldri garantere at vi vil unngå slike situasjoner. Vi anbefaler derfor alle å unngå å sette ting som ikke tåler vann direkte på gulvet. Bare ved å løfte slike gjenstander ca 10 cm over gulvflaten ved bruk av hyller eller tilsvarende, blir risikoen betydelig redusert.